Kartu su Prisikėlimo švente

Į žemę grįžta saulės šiluma.

Tegul meilės, šviesos ir gėrio

Spinduliai pasiekia Jūsų širdis.

Būkite laimingi sulaukę šv. Velykų!