Laikas tirpsta kaip žvakė,

Bet lieka šviesa,

Mūsų sielas apšvietus,

Sušildžiusi žvilgsnį.

Tą šviesą nešdami

Eikim į priekį,

Tikėdami tiesa, nešdami viltį!