Lai gerovę ir laimę Kalėdos Jums teikia

Te pildosi viskas, ko širdžiai tik reikia

Daugiausia – sveikatos, giedriausių dienų

Šeimyninės laimės ir metų ilgų!