Pro ašarą ir vėl sušvinta saulė,

Ir debesys nuskęsta į šviesos gelmes.

Ateidams, Viešpatie, į šį pasaulį,

Nubrauki ašaras,

Tik saulę mums palik

Erdvėse ir sapne…