Prižadinki sielą iš kietojo miego,

Gaivinki ją saulėtais vilties spinduliais.

Tekyla nuo žemės. Ji saulę pamėgo.

Tegul tad skrajoja padangių keliais!

(Salomėja Nėris)