Vidurnakčio tyloj sruvens tik laikas

Ir kažkuri žvaigždė pradės Naujus Metus…

Lai dovanos ji Jums

Džiaugsmą, laimę, taiką,

Jeigu bus vertas to žmogus…