Tedingsta užmaršty praėjusi diena.

Nevirkauk ir dėl to, kad rytdiena liūdna.

Kas buvo ir kas bus – netikra ir neaišku,

Tesie nors dabartis linksmybės sklidina.

(Omaras Chajamas)