Tegul negęsta džiaugsmo žiburėliai

Šią naktį Jums sieloj ir širdy

Kalėdų pėdom ateis kaip sapnas

Naujieji Metai dar vieni

Tegul jie būna skaidriausio džiaugsmo,

Brandžių sumanymų,

Vilties ir laimės kupini.