Kai Kalėdų žvaigždelė

Padangėj sušvis

Ir prie šventinio stalo

Šeima susirinks,

Viens kitam palinkėkim

Ramybės, vilties,

Gerumo, sveikatos,

Šviesios ateities…