Te nuskęs užmarštin visos viltys apviltos

Ir mestas akmuo širdyje neįstrigs.

Tegul meilę kaip duoną ir šviežią, ir šiltą

Tavo rankos dalys kiekvienam ką sutiks.