Lai šv. Kalėdų dvasia

Pripildo Jūsų namus

Šiluma ir ramybe,

Lai ji pripildo širdį laime,

Džiaugsmu ir viltimi,

Kad Naujieji bus dosnūs

Gerumu, nuoširdumu ir meile.