Ar laukiam, ar ne, bet iš laiko delnų,

Kalėdos alsuoja į langą šerkšnu,

Šuoliuoja Naujieji žvaigždėtu taku,

Taip metai iš metų, ir viskas ratu.

Ar norim, nenorim, jie neša mus vėl

Į kitą rytojų tikriausia todėl,

Kad viską pradėtume jau be klaidų

Ir meilė užpildytų širdis žmonių.