Ar matei, kaip meškutis šį rytą

Tau šypsojos ir leteną tiesė,

Ar skaitei vėjo laišką rašytą,

Jis ant lango Tau pasaką piešė,

Ar girdėjai, kaip medžiai šlamėjo:

Su gimimo diena, mielas (vardas)!!!

O žvirbliukas kieme vis čirškėto:

„Čik čiriki, tau laimės, Tau laimės!"