Ir nuoskaudas, ir rūpesčius pamiršę,

Prie stalo, tiesto balta drobule,

Plotkelę tegul lauš kiekvieno pirštai,

Kaskart linkėdami vėl būt šalia.