Neliūdėk. Nusišypsok.

Atsistok (jei sėdi) ir pašok.

Nesigraudink, ir nesikeik.

Neverk, nepyk, toliau gyvenk.

Tai ne pasaulio pabaiga

Tau 18-niolika – tai

Tik gyvenimo pradžia.

Tu čia gimei ir gyveni.

Už tai dėkingi Tau visi.

Nusišypsok, iškelk rankas.

Pažvelk į dangų, pasimelsk.

Ar tu matai, kokia užaugai?

Praaugai kiemo liepą,

Galva sieki dangų.

Tu didelė, tvirta ir

Pasirengusi gyventi.

Ar supranti, (vardas), kad

Jau užaugai?!