Kai žvaigždė nuostabi virš Betliejaus

Šviesų džiugesį sieloj sukels,

Te Kalėdos ir metai Naujieji

Jums į širdį su viltim pasibels!..