Tylią naktį,

Naktį šventą

Baltos snaigės

Tyliai krenta…

 

Tyliai krisdamos

Į žemę,

Baltos snaigės,

Rodos, šlama,

 

Rodos, kužda

Mūs širdims:

„Dievo kūdikis

Užgims".

(M. Linkevičius)