Gyvenimas – tai geidžiamas apsigavimas!

O kaip norėčiau padaryti jį bekraštį

Ir juo keliauti, kaip amžinasis piligrimas,

Ir niekad niekur kelio pabaigos nerasti!

Kaip gera jausti viltį, laimę ir paguodą,

Kaip išganinga, jų netekus, laukti ir kentėti!

Gyvenimas daug atima, bet dar daugiau jis duoda.

Gyvenimas naktis, bet jos skliautai žvaigždėti.

(V. Mačernis)