Kalėdos per žemę ateina

Tai amžių smiltelė maža,

Lai neša jos laimę ir džiaugsmą

Su kiekviena diena.

Naujieji beldžiasi į langą,

Senieji greit užvers duris.

Tu neskubėk!

Pabūk dar su senaisiais,

Nes jie išeis ir niekad nesugrįš!