Geri draugai – didžiausias turtas
O jų draugystė amžinai gyva.
Pasauly žmonės daug ką pamiršta,
Bet draugas draugo – niekada!