Gyvenimas – tai geidžiamas apsigavimas!

O kaip norėčiau padaryti jį bekraštį.

Ir juo keliauti, kaip amžinasis piligrimas,

Ir niekad niekur kelio pabaigos nerasti!

Kaip gera jausti viltį, laimę ir kentėti!

Gyvenimas daug atima, bet dar daugiau jis duoda.

Gyvenimas naktis, bet jo skliautai žvaigždėti.

V. Mačernis