"Viena vienintelė permaina, įvykusi per vieną vienintelę sekundę gali būti
kaip tik tai, ko reikia, kad Jumyse nubustų nauja tikrovė." Linkim Jums Naujųjų Metų, kupinų didingų galimybių, džiaugsmo ir vidinės
ramybės.