Lai šis gražiausias metų laikas,

Kai dvigubos šventės, susikibusios už rankų,

Ateina į žmonių širdis, atneša Jums

Dvigubą laimę ir dvigubą džiaugsmą!