Nepasiduok gyvenimo audroms,

Neženki į niūrios vienatvės tremtį

Tik užmarštin tegu nugrimzta jos…

Šviesi viltis padės Tau atsiremti.

 

Tegu lemtis Tau saule sužėrės,

Tegu ramins ir guos neramią širdį.

Te laimė, džiaugsmas, meilė Tau padės –

Gili, tyra – gyventi turint viltį.

Z. Kirsnauskaitė