Žvaigždės rodo kelią Seniui,

Tam, Kalėdas kur gabena,

Elniai eikliai atšuoliuoja,

Trys nykštukai trimituoja:

„Jau Kalėdos, jau Kalėdos"