Laukų balandžiai ūbauja pušyse.

Pavasaris, o Viešpatie, pas mus!

Atvožęs juodus arimus, žalių raštelių, prirašysi:

Ir kils giesmė lyg vyturėliai,

Upelis užaus ir skardens, kad iš numirusio akmens

 

Kalnelių šypsenoj mums prisikėlei.

Naktis nusilenkė. Ateina Rytas.

Ir Tu atgniaužtą delną pradarai:

Aloe varva pumpurai,

Grumsteliai nusigandę ritas,

Ir obels drobule tava vyniojas.

Tik kas, o Viešpatie, slidžiais

Takelių mūsų paledžiais

Skubės Tau apkabint rasotas kojas?

A. Jasmantas