Tegul širdys niekad neatšąla,
Tegul plaka tuo pačiu ritmu,
Net tada, kai smilkiniuos pabąla,
Kad užtektų laimės ir jausmų.
Net tada, kai raukšlės veidus jūsų
Išvagos skersai ir išilgai,
Vis kartokit: "Su tavim aš būsiu
Ir tave mylėsiu amžinai".