Kai Nauji metai beldžias į duris,
į praeitį sugrįžtame kiekvienas.
Bet praeitis duris mums uždarys,
palikus pilkas nežinios ražienas…
Ak, kiek svajonių lieka pakely,
neatliktų svarbių darbų ir siekių!
Su nerimu vėl į Naujus eini,
su širdgėla lyg ką brangaus palieki.
Galbūt likimas knygon užrašys,
kokie darbai ir žygiai Jūsų laukia.