Kažko nepaprasto ir stebuklingo,
Krentančio tiesiai į rankas,
Saulės ir sniego,
Verčiančių šypsotis,
Begalinės laimės ir meilės!