Kiekvienam gimusiam angelui
Dievas užrašo ant delno LAIMĘ,
Ant lūpų palieka MEILĘ,
Širdy – TIKĖJIMĄ,
Akyse – VILTĮ!
Lai Jus visada globoja mažas angelas!
Laimingų Jums Naujųjų metų!