Už laimės valandas,
Už juokdarį likimą,
Kuris vedžiojo mus už nosies
Ištisus metus,
Už lengvabūdę viltį,
Draugo atminimą,
Už tai,- kad viskas klotųsi gerai…
Pakelkim taurę šiuos metus palydint
Ir Naujus sutinkant!