Tegu širdyse nebūna niekad šalta,
Tegu ir širdgėla, kaip sniegas tirpsta ant delnų.
Tegu nors šią minutę žemėj būna balta,
Ir nė lašelio skausmo ant žmonių.