Tegul šios gražios šventės
Geru džiaugsmu sušildo Jūsų širdis
Ir tai, ko laukta, kuo visus metus tikėta
Tegul Kalėdų angelai išpildo!