Tegul su laime, su džiaugsmu,
Su paprastu švelniu juoku
Ir dideliu tikrų draugų būriu
Ateina gražiausios metų šventės.
Su Šventom Kalėdom!