Žmonių svajonės kaip paukščiai –
Turi sparnus ir gali pakelti
Žmogaus širdį aukštyn.
Tegu Jūsų širdį svajonių sparnai
Kelia į Šv. Kalėdų ryto paslaptį.