Kūčių stalas žvakelėm mirgės,
Metų vargas atrodys toks lengvas,
O namai prisipildys tikėjimo, gėrio versmės.
Ištieskim kažkam artimam nuo darbų
Gal pavargusią ranką
Ir širdingai linkėkim
SUSITAIKYMO, RAMYBĖS, VILTIES…