Bus Kūčių vakaras ramus,
Žvakučių niekas neužpūs.
Mažus, erdvius – visus namus
Vien laimė, meilė, šiluma užplūs…