Klevų raudonis žarijomis spingsi,
Trikampis gervių ilgesį sėja.
Širdis kiekvieno –
Spurdantis tvinksnis:
Laikrodis gyvas ryto rugsėjo.