Pirmieji berželiai žaliuoja,
Saulutė gera lyg mama,
Margiausiais margučiais marguoja –
Pavasario šventė linksma.