Teprisikelia mūsų širdys
Supratimui, užuojautai, pakantumui, meilei…
Melskime sau ir kitiems džiaugsmingo
Prisikėlimo ryto mūsų gyvenime!