***

***

Kristaus pergalės šviesa
Tegul būna mūsų gyvenimo šviesa.
Džiaugsmingų Šv. Velykų!