Ir vėl metus skaičiuosim iš pradžių,
Lyg snaigės delnuose, vėl dienos tirps.
Žavės žiema tyliu, ramiu grožiu,
Į langą zylės belsis, vėtros šėls.
Vėl žvaigždės kris į laukiančias akis.
Ir širdyje prisiminimai dilgčios,
O svajos plačios, ilgesys, rimtis,
Danguj kryžiuosis šalčio žvilgsniu.
Linkim Jum laimės, džiaugsmo ir vilties,
Lai būna sieloje skaidru, ramu.
Kaltes atleiskime vieni kitiems
Ir būkime turtingi gerumu.
Linksmų ir šiltų Jums švenčių!!!!!