Eikit tik kartu per žemę-
siaurais takeliais eikit, kur šviesiau!
Apsaugokit viens kitą nuo audrų ir vėjų,
Lašelį laimės gerkite pusiau!