Būk nerimo pilna ir laimės
Būk paprasta, pilna tiesos,
Būk graži, kaip ryto kaimas
Tylus, nesugirdytas rasos,
Būk saule, ežere skaidriam,
Į aušrą skrisk, iš jos parlėki
Gera žmonėms būk ir laukams
Gyvenime alsuok ir jį mylėk.