Metai bėgs nesulaikomai, greitai.
O širdy vis vasara tebus.
Neskubėk į rudenį eiti,
Neskubėk skaičiuoti metus.
Tik visuomet būki laiminga
Ir darbe, ir kely, ir namuos,
Tegul niekad ryžto nestinga,
Tau gyvenimo žingsniuos visuos.