Lai meilės Jums niekada
nebūna per maža,
Kaip žiedui žvilgančios rasos,
Sukurkit sau pasaulį gražų
Pripildyta vien meilės ir šviesos!