Kaip amžiai amžiais praeis
Taip mylės vis kiti.
Ir kitos gaudžia dainos,
Bet meilė – ta pati.