Mes norim palinkėti Jums šiandieną,
Kad sunkiausias darbas nebūtų niekad per sunkus,
Kad sūpuotų laimę aukso varpas
Mūsų žemės taikiuose laukuos.
Kad širdy ir languose negęstų
Džiaugsmo ir svajonių žiburiai.
Ir tik gėrį, tyrą laimę neštų
Ne sakmių, o darbo aitvarai.
(A. Mackevičius)