Kai eglės sidabrą barsto
Kai kiškiai palydi pusnynais
Į amžinybę metus
Linkėjimai išsipildo!
Ir norai visi išsipildo!
Tik riekia labai tikėti Tuo,
Ką kitiems sakai.
Linkim paties svarbiausio,
Vienintelio,
Trokštamo,
Būtino –
Stiprybės, kai jėgos senka,
Gyvybės, kai gresia mirtis.
Nežaiskime žodžiais žmonės!
Nežeiskime vienas kito!
Geriau savyje pamąstykim
Geriau tegul kalba tyla.
Linkėjimų laukia pasaulis
Reikšmingų tarytum įstatymas
Galingų kaip amžiaus liepimas
Lyg priesaika mūsų – šventų!
Te norai visi išsipildo
Tebūna šviesu ir gera!
Tik reikia labai tikėti
Tuo, ką kitiems sakai!
(Nekrošius)