Kai drauge tu esi
Man kažko lyg per daug –
Rodos slegia našta beprasminga…
Kai tavęs nematau
Rodos saulė tamsi
Ir tavęs vien tavęs žemėj stinga!
(J. Graičiūnas)